Slovník cizích slov po stránkách - Slova dysodynia, dysontogenes, dysontogeneticus, dysop(s)ia, dysorexia, dysorexie, dysortografie, dysortografie, dysosmia, dysosmie

Slovník po stránkách - DNalezeno 2260 slov

 • dysodynia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. odyne bolest) dysodynie, porušené vnímání bolesti

 • dysontogenes

  es (ř. dys- porucha, ř. on-ontos jsoucí, existující, ř. gennan plodit, ř. gignesthai vznikat) dysontogenní, vedoucí k porušenému vývoji jedince; vznikající následkem porušeného vývoje

 • dysontogeneticus

  a, um (ř. dys- porucha, ř. on-ontos jsoucí, existující, ř. genesis vývoj) dysontogenetický, charakteristický vadným vývojem

 • dysop(s)ia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. ops-opos oko, ř. opsis vidění) dysopsie, porucha vidění, zraková porucha

 • dysorexia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. orexis chuť) dysorexie, porucha chuti, zmenšená chuť, pachuť

 • dysorexie

  porucha chuti

 • dysortografie

  vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie

 • dysortografie

  specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

 • dysosmia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. osme čich) dysosmie, porucha čichu

 • dysosmie

  porucha čichové schopnosti

na začátek    «    214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222    »    na konec