Slovník cizích slov po stránkách - Slova bacteriaemia, bacterialis, bacteriformis, bacterioclasis, bacteriogenesis, bacteriocholia, bacterioides, bacteriologia, bacteriolysinum, bacteriolysis

Slovník po stránkách - BNalezeno 1283 slov

 • bacteriaemia

  ae, f. (ř. bakterion tyčinka, hůlka, ř. haima krev) bakteriémie, přítomnost baktérií v krvi

 • bacterialis

  e (ř. bakterion tyčinka) bakteriální, vyvolaný baktériemi, vztahující se k baktériím

 • bacteriformis

  e (ř. bakterion tyčinka, l. forma tvar, podoba) bakteriformní, podobný baktériím

 • bacterioclasis

  is, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. klasis rozdrcení) bakterioklaze, rozpad, fragmentace baktérií

 • bacteriogenesis

  is, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. genesis vznik, původ) bakteriogeneze, vznik baktérií

 • bacteriocholia

  ae, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. chole žluč) bakteriocholie, přítomnost baktérií ve žluči

 • bacterioides

  es (ř. bakterion tyčinka, ř. eidos podoba) bakterioidní, tvarově se podobající baktériím

 • bacteriologia

  ae, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. logos nauka) bakteriologie, nauka, věda o baktériích, jejich systému, životních podmínkách, užitečnosti, případně škodlivosti pro lidský organismus

 • bacteriolysinum

  i, n. (ř. bakterion tyčinka, ř. lyein uvolňovat) bakteriolyzin, substance schopná ničit baktérie

 • bacteriolysis

  is, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. lysis uvolnění, ř. lyein uvolňovat) bakteriolýza, rozpuštění, rozklad baktérií specifickou protilátkou bez účasti buněk

na začátek    «    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    »    na konec