Význam slova Opinion leader


osoba, která ve značné míře určuje mínění určité skupiny (osoba důležitá pro výzkum a zaměření reklamy)

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha