Význam slova obiectivus


a, um (l. obicere nastavit něco proti něčemu) objektivní, průkazný, dokázaný vyšetřovacími metodami, nestranný, nezaujatý v jednání i postojích

obiectivitas

obiectum

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha