Význam slova nukleon


společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony)

nukleol

nukleus

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha