Význam slova narcoanalysis


is, f. (ř. narkosis spánek, ř. analysis rozbor) narkoanalýza, zvláštní forma zjišťování předchorobí s použitím narkotik

narcizmus, narcismus, narcisismus

narcosis

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha