Význam slova n.


zkratka pro nerv; nn. zkratka pro nervy

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha