Význam slova myostimulátor


přístroj k elektrické stimulaci zejm. kosterního svalstva

myorelaxancium

myotonie

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha