Význam slova myoneurasthenia


ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. neuron nerv, ř. asthenia slabost) myoneuroastenie, svalová slabost, svalová únava spojená s neurastenií

myoneuralgia

myoneuroma

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha