Význam slova ichnogramma


tis, n. (ř. ichnos stopa, ř. gramma zápis) ichnogram, otisk stopy nohy

iatrogenia

ichoraemia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha