Význam slova hysterese


1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče

hypovitaminosa-

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha