Význam slova haemoconcentratio


onis, f. (ř. haima krev, l. concentratio zhuštění, nahromadění) hemokoncentrace, zhuštění krve (např. při dehydrataci)

haemochromometron

haemocytoblastos

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha