Význam slova gabarit


průjezdný (železniční) profil; největší přípustné rozměry nákladu na otevřeném železničním voze v obryse průjezdného profilu

gabardén

gábl

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha