Význam slova ectozoon


i, n. (ř. ekto vně, ř. zoon živočich) ektozoon, parazit žijící na povrchu těla hostitele

ectotoxinum

ectropium

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha