Význam slova ecologia


ae, f. (ř. oikos dům, vlast, ř. logos nauka) ekologie, nauka o vztahu organismů k prostředí a o vztazích mezi organismy v určitém prostředí

ecnoia

ecologia, oecologia

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha