Význam slova dactyloscopia


ae, f. (ř. daktylos prst, ř. skopein pozorovat) daktyloskopie, zjišťování totožnosti podle otisků prstů

dactylophasia

daemonomania

Přidat komentář

Přidat komentář

captcha