slovník cizích slov online
Pozor novinka !!!
Nainstalujte si vyhledávací modul a získejte tak rychlejší přístup ke slovníku cizích slov !!!


Výsledek hledání slova "palato"Nalezeno 15 slov

 • palatodynia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. odyne bolest) palatodynie, bolest patra (často při neuralgii trojklaného nervu)

 • palatoetmoidalis

  e (l. palatum patro, l. os etmoidale kost čichová) palatoetmoidální, týkající se patra a kosti čichové

 • palatoglossalis

  e (l. palatum patro, ř. glossa jazyk) palatoglosální, týkající se patra a jazyka

 • palatogramma

  tis, n. (l. palatum patro, ř. grafein psát) palatogram, záznam pohybů měkkého patra během řeči

 • palatolalia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. lalia žvatlání) palatolalie, vada řeči při rozštěpu patra

 • palatolálie

  huhňavost a porucha výslovnosti při rozštěpu patra, patologická výslovnost dítěte v důsledku rozštěpových změn na mluvních orgáne chp.prealveolární - při rozštěpu horního rtu, p.postalveolární - při rozštěpu čípku, měkkého nebo tvrdého patra, dásně, submu

 • palatomaxillaris

  e (l. palatum patro, l. maxilla horní čelist) palatomaxilární, týkající se patra a horní čelisti

 • palatonasalis

  e (l. palatum patro, l. nasus nos) palatonazální, týkající se patra a nosu

 • palatopharyngeus

  a, um (l. palatum patro, ř. farynx hltan) palatofaryngeální, týkající se patra a hltanu

 • palatophonia

  ae, f. (l. palatum patro, ř. fone hlas) palatofonie, patologicky zvýšený nosový přízvuk při rozštěpu patra

1  |  2    »